Data ve Altyapı
Sistemleri

 • Data ve network sistemleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden bir yere veri aktarımını sağlayan iletişim sistemlerinin bütünüdür. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımının yanı sıra ağ haberleşmesini mümkün kılar. Data ve network sistemlerine yapılan yatırımlar bilişim ve güvenliği alanındaki en uzun ömürlü, verimli ve yatırımın karşılığını tam anlamıyla veren yatırımlardır.
 • Data ve network sistemleri asıl olarak sistemleri internetteki verilerin saklanıp korunduğu bir depodur. Bilgisayardaki sistemlerle diğer sistemleri barındıran geniş bir serverdir. Fiziksel olarak tüm verilerin depolandığı sürücü sistemi içinde bilgisayarı işleten sistemin odaları yer alır. Yangın söndürme alarmları, jeneratörler, güvenlik açıkları hep bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapısı oluşturulur. Güvenlik altyapısının tek bir altyapı sistemi altında toplanması, acil durumlara tek elden müdahale edebilmeyi kolaylaştırır.
 • Data ve network sistemleri bir binada, kampüs veya şirkette birçok sistemin bağlı olduğu temel altyapıdır. Giderek daha fazla sistem ve uygulama veri ağına bağlı hale gelmektedir. Bu sistemlerin kapsamında;
  • Yerel Alan Ağı
  • Geniş Alan Ağı
  • Veri Merkezi
  • Ağ Güvenliği
  • Ağ Optimizasyonu ve Yönetimi
  • VLAN, IP Adresi, Port Yapılandırma Veri tabanı Tasarımı vardır.
image